Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Η λέπρα και ο αντιλεπρικός αγών

Από την εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα
Κώστας Παλούκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: