Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Έκατον πενήντα λεπροί του νοσοκομείου Αγίας Βαρβάρας επεχείρησαν χθες ομαδικήν κάθοδον εις την πρωτεύουσαν

εφημ. Ελεύθερος Άνθρωπος 30/7/1933
έρευνα: Κώστας Παλούκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: