Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Μια δραμτική έκκληση εκ μέρους των λεπρών

Από την εφημ. Ελεύθερον Βήμα
Κώστας Παλούκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: