Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ.

Το ζήτημα της εμφάνισης των εθνών, το οποίο εμείς θα προσπαθήσουμε να πραγματευτούμε εδώ, δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Και αυτό συμβαίνει διότι τα έθνη και οι εθνικισμοί είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο μάλιστα έχει αρχίσει να ερευνάται σχετικά πρόσφατα. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την ίδια την έρευνα αλλά με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα σκέφτεται, δρα και αισθάνεται με βάση ακριβώς αυτούς τους όρους. Ακόμη περισσότερο βέβαια καθώς τα πρωτοεθνικά κράτη και οι πρωτοεθνικές κοινότητες που σχηματίζονται κατά την περίοδο της Αναγέννησης αποτελούν σήμερα το ιστορικό παρελθόν για τα πιο σημαντικά εθνικά κράτη της Δυτικής Ευρώπης και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς τους. Όπως και να το κάνουμε ο εθνικισμός και ο εθνικός διαχωρισμός του κόσμου αποτελεί δομικό στοιχείο της σύγχρονης πολιτικής σκέψης. Επομένως, ακόμη και η επιλογή του ίδιου του θέματος προϋποθέτει μιά συνειδητή πολιτική στάση απέναντι στην σύγχρονη πραγματικότητα που θα επιτρέπει την επιστημονική κριτική. Διότι όσο και να το θέλει κάποιος είναι δύσκολο να υπερβεί την εποχή του και να ξεφύγει εντελώς από τον κυρίαρχο τρόπο σκέψης. Η αλήθεια είναι πάντως ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ οι συνθήκες επιτρέπουν μία πιο τολμηρή αντιμετώπιση του εθνικού ζητήματος, ενώ ολοένα και πιο πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται και να προβληματίζονται απέναντι σε αυτό.
όσο και να θέλει κάποιος να κρατήσει μία συνεπή κριτική στάση απέναντί του το οποίο επηρεάζει ακόμα και εμ, το οποίο δύσκολα μπορεί σήμερα κάποιος να το αντιμετωπίσει κριτικά Θα μπορούσε κάποιος πού χονδρικά να χωρήσει τις ανθρωπιστικές επιστήμες Η έννοια του έθνους και του έθνους κράτους αποτελούν νεώτερες αντιλήψεις. Δείτε το εδώ.ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗΣ Κ...                                                                                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: