Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Η Ερμούπολη ως κοινωνία πολιτών: Στοιχεία αντανάκλασης του πολιτικού κλίματος των μέσων της δεκαετίας του 1870 της πρωτεύουσας στην Ερμούπολη. Η αναζήτηση μιας ιδιαίτερης πολιτικής σκηνής

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ανιχνεύσει, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το πολιτικό κλίμα που επικρατούσε στην πόλη της Ερμούπολης τα μέσα της δεκαετίας του 1870 σε συσχέτιση με το πολιτικό κλίμα της Αθήνας. Η έντονα αστικοποιημένη ζωή της πόλης της Ερμούπολης προϊδεάζει για μια έντονη πολιτική δραστηριότητα και για όξυνση των πολιτικών παθών, ιδιαίτερα σε μια μεταβατική περίοδο τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Σύρο όπως είναι η δεκαετία του 1870. Δείτε εδώ.

Η Ερμούπολη ως κοινωνία πολιτών: Στοιχεία αντανάκλασης του πολιτικού κλίματος των μέσων της δεκαετίας του 1...                                                                                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: