Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Μαρξιστικές αναγνώσεις του Εικοσιένα: από τον Σκληρό στον Κορδάτο (1919-1924)

του Μπουμπούς Γιώργου Δ., Ουτοπία, τεύχ. 21 (Ιούλ.- Αύγ. 1996)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: