Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

φωτογραφίες από το μέτωπο του 1921

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: