Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Μνήμη και Πολιτική: Γράφοντας Ιστορία στην Εποχή της Σύγκρουσης


ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο Όμιλος για τη Μελέτη της Ιστορίας και της Κοινωνίας διοργανώνει εκδήλωση με
τον υποψήφιο διδάκτορα ιστορίας του πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ Sami Abou
Shehadeh με θέμα «Μνήμη και Πολιτική: Γράφοντας Ιστορία στην Εποχή της
Σύγκρουσης».
Sami Abou Shehadeh
«Μνήμη και Πολιτική: Γράφοντας Ιστορία στην Εποχή της Σύγκρουσης»

Τρίτη 14 Ιουνίου, 7.30 μ.μ

Αμφιθέατρο Δρακόπουλου-Ε.Κ.Π.Α (Προπύλαια)
κα υπάρχει παράλληλη μετάφραση (ακουστικά)
Η έρευνα του Sami Abou Shehadeh επικεντρώνεται στις διαπραγμάτευσεις της
συλλογικής μνήμης και της αντιθετικές εθνικές πολιτικές που αναπτύσσονται γύρω
από το ζήτημα αυτό, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον πόλο της Γιάφας. Η
εκδ'ηλωση αποσκοπεί ταυτόχρονα στην ενημέρωση για τις συνθήκες ιστορικής
έρευνας στα πανεπιστήμια του κράτους του Ισραήλ, τα ιστοριογραφικά ερωτήματα
και τη διαπλοκή αυτών με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της Μέσης
Ανατολης.
* Ευχαριστούμε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας
του τμήματος Πολιτικής Επιστιμες και Δημόσιας Διοίκησης για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: