Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Brazil 2010: a multimedia anthropological scape


Αυτό το άρθρο πολυμέσων διερευνά τις τρέχουσες δυναμικές, τις αντιφάσεις, και τα ανοικτά ερωτήματα σχετικά με το κίνημα των αγροτών-εργατών χωρίς γη - "O Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra»ή το «MST» - στην περιοχή Espírito Santo, Βραζιλία. Παρουσιάζει διαφορετικούς τρόπους υλικών, όπως οι προσωπικές αφηγήσεις, εθνογραφικά πεδία, φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και θεωρητικές αναλύσεις. Ο ίδιος ο συγγραφέας τίθεται σε αλληλεγγύη με το Κίνημα, και αναφέρει ρητά τις πολιτικές αξίες του. Την ίδια στιγμή προσπαθεί να λάβει μια κριτική και στοχαστική στάση. Μια σειρά από θέματα που συζητούνται, όπως: η παραγωγή του νοήματος, παραγωγή υλικών αγαθών, η κρατική χρηματοδότηση, χρήση της τεχνολογίας, τη διανομή της εξουσίας. Μια διεπιστημονική προοπτική έχει αναπτυχθεί σχετικά με το πώς οι αντιφάσεις μπορούν να επιλυθούν έτσι ώστε το Κίνημα μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω.


μια έρευνα του Μιχάλη Κοντοπόδη


Landless Children - Sem Terrinha, Espirito Santo, Brazil 2010 from Michalis Kontopodis on Vimeo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: