Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Ιστοριολόγιο: «Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Γ. Σβορώνου...

Ιστοριολόγιο: «Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Γ. Σβορώνου...:


Συνέδριο του περιοδικού ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

8 & 9 Απριλίου 2011

«Αίθουσα Καρατζά», Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Χαιρετισμός: 17.00΄

(Α΄ Ενότητα) Βυζαντινές Σπουδές: 17.10΄

Πρόεδρος: Κώστας Κωστής

Ομιλητές:

-Χριστίνα Αγγελίδη (ΕΙΕ/ΙΒΕ):

«Οι μέσοι βυζαντινοί χρόνοι και οι αναγνώσεις τους από τον Νίκο Σβορώνο»

-Τόνια Κιουσοπούλου (Πανεπιστήμιο Κρήτης):

«Οι βυζαντινές σπουδές στο Παρίσι και ο Νίκος Σβορώνος»

Συζήτηση: 17.50΄-18.20΄

Διάλειμμα: 18.20΄-18.40΄

(Β΄ Ενότητα) Οικονομική & Κοινωνική Ιστορία: 18.40΄

Πρόεδρος: Τόνια Κιουσοπούλου

Ομιλητές:

-Ν.Ε. Καραπιδάκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο):

«Οι προεκτάσεις της ανάγνωσης των κρητικών επαναστάσεων»


-Κώστας Κωστής (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο):

«Προσεγγίσεις του Νίκου Σβορώνου στη νεώτερη και σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ιστορία»


-Πέτρος Πιζάνιας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο):

«Μια πρόταση για την ανάδυση του εμπορικού νέου ελληνισμού, 17ος – 18ος αιώνας»


Συζήτηση: 19.40΄ -20.10΄

-ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ-

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011


(Γ΄ Ενότητα) Ιστοριογραφία: 10.00΄

Πρόεδρος: Ν.Ε. Καραπιδάκης

Ομιλητές:

-Ελευθερία Ζέη (Πανεπιστήμιο Κρήτης):

«Ερ. Λαμπρούς – Ν. Σβορώνος: Από την οικονομική ιστορία σε μια κοινωνική ιστορία του οικονομικού»

-Βαγγέλης Καραμανωλάκης (ΑΣΚΙ):

«Από το πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ακαδημία: τα χρόνια της ιστοριογραφικής διαμόρφωσης του Νίκου Σβορώνου»


-Γιάννης Κουμπουρλής (Πανεπιστήμιο Κρήτης):

«Η ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας και ο ‘Ζαμπέλιος’ του Νίκου Σβορώνου»

-Δημήτρης Παναγιωτόπουλος (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο):

«Αγροτικό κίνημα χωρίς αγρότες. Τα όρια του αγροτικού ριζοσπαστισμού στο έργο του Γ. Κορδάτου και του Ν. Σβορώνου»

Συζήτηση: 11.20΄-11.50΄

Διάλειμμα: 11.50΄ -12.00΄

(Δ΄ Ενότητα) Πολιτική & Ιστορία: 12.00΄

Πρόεδρος: Βαγγέλης Καραμανωλάκης


Ομιλητές:

-Αντώνης Λιάκος (Πανεπιστήμιο Αθηνών):

«Αριστερά: σώζοντας το Έθνος»

-Τάσος Σακελλαρόπουλος (Μουσείο Μπενάκη):

«Μεταπολίτευση 1974. Πολιτικά δεδομένα – ιστοριογραφικές εξελίξεις»


-Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος (ΑΤΕΙ Καλαμάτας)

«Η επιστήμη ως ιδεολογικό σχέδιο. Ο Ν. Σβορώνος και η εθνική ιστοριογραφία στην εποχή των μεγάλων ιδεολογιών»


Συζήτηση: 13.00΄ - 13.30΄

Διάλειμμα: 13.30΄- 13.40΄


Στρογγυλή Τράπεζα: 13.40΄ -15.40΄

Συντονιστής: Σταύρος Ζουμπουλάκης


Συζητητές:

-Σπύρος Ι. Ασδραχάς (Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)

-Βασίλης Κρεμμυδάς (Ομότιμος Καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου)

-Βασίλης Παναγιωτόπουλος (Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)

-Νίκος Αλιβιζάτος (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)


-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή:

Σταύρος Ζουμπουλάκης – Ν.E. Καραπιδάκης – Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος


* Η «Αίθουσα Καρατζά» δίδεται έπεται από ευγενική παραχώρηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας

Αναρτήθηκε από Γιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: