Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

(Αντι)μιλώντας στις βεβαιότητες: φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειμενικότητες, αφίσα για Ημερίδα ΟΜΙΚ, 2 Απριλίου 2011


Posted by Picasa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: