Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ασθένεια, αρωγή και υγειονομική πολιτική στο Ρέθυμνο του 19ου αιώνα: η περίπτωση των λεπρών

Το κύριο θέμα της εργασίας είναι οι λεπροί του Ρεθύμνου και η αντιμετώπισή τους από τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία, στο δεύτερο μισό του 19ου αι. Η εργασία είναι της Μαρίας Βαρούχα και εκπονήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος της Ιστορίας Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: