Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα την περίοδο του μεσοπολέμου. Η περίπτωση του Αρχείου του Μαρξισμού.

Κώστας Παλούκης
Εισήγηση στον Όμιλο Μελέτης Επαναστατικής Θεωρίας- Κέρκυρα 9/11/2014
Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: