Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

"Πλευρές της ιστορίας του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα", Μέρος Α΄, 19ος αιώνας-μεσοπόλεμοςΗ ανάγκη για ένα νέο εργατικό κίνημα και νέες συνδικαλιστικές δομές και μορφές οργάνωσης, επιτάσσει τη μελέτη και την έρευνα της εργατικής και συνδικαλιστικής ιστορίας, της ιστορίας της εργασίας και των εργαζομένων. Οι νέες αυτές απαιτήσεις της ταξικής πάλης προϋποθέτουν νέα κριτήρια και νέα εργαλεία, νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ανοιχτό ορίζοντα και κριτικό μαρξισμό. Στο φόντο αυτών των ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών μια σειρά νέων ιστορικών και κοινωνικών επιστημόνων «ξαναδιαβάζουν» τον ταξικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας και επαναπροσεγγίζουν γνωστές ή αναδεικνύουν για πρώτη φορά άγνωστες πλευρές του ελληνικού συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος, της αριστεράς, αλλά και των πολιτικών του αστικού κράτους.

Η Ομάδα Ιστορίας της Λέσχης Αναιρέσεων επιχειρεί να φέρει όλο αυτόν τον πλούτο εργασιών, μελετών και προσεγγίσεων σε επαφή με το ευρύτερο κοινό της μαχόμενης νεολαίας και της νέας εργατικής βάρδιας. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων για την ιστορία του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Οι πρώτες δύο θα γίνουν:


Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου: Οι "συντεχνίες": τα πρώτα επαγγελματικά σωματεία στο ελληνικό κράτος 1880-1914.

Νίκος Ποταμιάνος, ιστορικός, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πέμπτη 6 Μαρτίου: Η διαμόρφωση του εργατικού ταξικού πόλου στην Ελλάδα (1910-1923): καθαρός συνδικαλισμός, αναρχοσυνδικαλισμός και σοσιαλιστικός συνδικαλισμός.

Κώστας Παλούκης, ιστορικός, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: