Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

o χημικός πόλεμος εν ειρήνη

Στα 1933 η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο της οικονομικής και πολιτικής κρίσης. Διαδηλώσεις, απαεργίες, εξεγέρσεις και σκληρή καταστολή με νεκρούς εργάτες και κομμουνιστές είναι συμβάντα κοινά. Τότε βέβαια η αστυνομία εισάγει τα χημικά εναντίον των διαδηλωτών.
Εφημερίς Ακρόπολις  12/2/1933

o χημικός πόλεμος εν ειρήνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: