Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Έκκληση των Βυζαντινολόγων της Τουρκίας προς τους υπευθύνους και τους κατοίκους για την προστασία της ιστορίας της Κωνσταντινούπολης (Istanbul)

21 Φεβρουαρίου 2012
Έκκληση των Βυζαντινολόγων της Τουρκίας προς τους υπευθύνους και τους κατοίκους για την προστασία της ιστορίας της Κωνσταντινούπολης (Istanbul)
Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία ως διδακτικό προσωπικό και ειδικοί της Βυζαντινής ιστορίας, τέχνης, αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας όπως επίσης και από ενδιαφέρον για την πόλη, για τις εξελίξεις σχετικά με την κατασκευή στο οικόπεδο επί των οδών Küçükayasofya Caddesi και Şifa Hamamı στην περιοχή του Sultanahmet στην Κωνσταντινούπολη (Istanbul). Τα κτήρια που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 98 στην περιοχή Sultanahmet και συγκεκριμένα στα σημεία 22-32-33 κατεδαφίστηκαν πριν λίγους μήνες και στα θεμέλια τους ανακαλύφθηκαν τείχη που ανήκουν στη Βυζαντινή και Προβυζαντινή περίοδο. Αν και η συνταχθείσα από ειδικούς του Αρχαιολογικού Μουσείου Κωνσταντινούπολης αναφορά κατεδάφισης με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2011 παρεδόθη εγκαίρως στις αρμόδιες αρχές, από τις αρχές Φεβρουαρίου 2012 άρχισε κατασκευή ενός πενταόροφου κτηρίου στον εν λόγω χώρο. Στις 18 Ιανουαρίου 2012, δηλαδή ένα μήνα περίπου μετά, το θέμα της κατεδάφισης πέρασε ως 4ο στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Προστασίας και, όπως ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι του Δήμου Fatih, αν και διενήργησαν επανειλημμένως ελέγχους και το εργοτάξιο σφραγίστηκε δύο φορές, η ανέγερση του κτηρίου συνεχίστηκε. Αν και η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Fatih, με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2012, για κατεδάφιση της νεοαναγειρόμενης οικοδομής είναι σωστή, παρ’ όλα αυτά δεν θα επαναφέρει τα τείχη που καταστράφηκαν. Στο μέλλον, η πρωθύστερη προβολή της σημασίας ενός θέματος αντί για την προσπάθεια επίλυσης κατόπιν εορτής θα εμποδίσει την καταστροφή κι άλλων ιστορικών έργων.

Τα υπόγεια και υπέργεια μνημεία της Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Οθωμανικής περιόδου που βρίσκονται στην παλιά πόλη δεν ανήκουν μόνο στην Τουρκία. Όπως φαίνεται από την παρουσία τους στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι σημαντικά για όλο τον κόσμο. Ιδιαιτέρως η περιοχή του Sultanahmet πρέπει να προστατευθεί περισσότερο επειδή φιλοξενεί έργα που αντιπροσωπεύουν τα θρησκευτικά και πολιτικά κέντρα της Βυζαντινής και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όλες οι οικοδομικές δραστηριότητες σ’ αυτή την περιοχή πρέπει να επιθεωρούνται με την ενεργή συμμετοχή και την επιστημονική συμβολή των τοπικών αρχών, των μουσείων, των επιτροπών προστασίας και των ακαδημαϊκών. Η ιστορική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης (Istanbul) δεν πρέπει να πέσει θύμα της απληστίας των ανθρώπων και της αδιαφορίας των αρχών.

Με εκτίμηση.

Ειδικοί Βυζαντινής ιστορίας, τέχνης, αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας.   

  
Ali Tirali, Doktora Öğr., EHESS-Boğaziçi Üniversitesi
Anestis Vasilakeris, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ayça Tiryaki, Yard. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Aygül Ağır, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayla Ödekan, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayşın Özügül, Yard. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi
Bedia Yelda Uçkan, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi
Birsel Küçüksipahioğlu, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Buket Coşkuner, Dr.
Buket Kitapçı Bayrı, Öğr. Gör. Dr., Bilgi Üniversitesi
Dirk Krausmüller, Yard. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Ebru Altan, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Ebru Parman, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi
Ece Turnator, Doktora Öğr., Harvard Üniversitesi
Elif Keser-Kayaalp, Yard. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Elmon Hançer, Dr.
Engin Akyürek, Prof. Dr., İstanbul Üniveritesi
Esra Güzel Erdoğan, Öğr. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi
Fahriye Bayram, Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi
Ferda Barut, Öğr. Gör., Kapadokya Meslek Yüksek Okulu
Feride İmrana Altun, Doktora Öğr., Ege Üniversitesi
Feridun Özgümüş, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Filiz İnan, Öğr. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi
Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi
Günder Varinlioğlu, Dr., Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi
Koray Durak, Yard. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Kutlu Akalın, Dr.
Lale Doğer, Yard. Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Melda Ermiş, Ar. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi
Merih Danalı, Doktora Öğr., Harvard Üniversitesi
Meryem Acara Eser, Dr., Cumhuriyet Üniversitesi
Mete Mimiroğlu, Doktora Öğr., Selçuk Üniversitesi
Metin Ahunbay, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Mine Kadiroğlu-Leube, Prof. Dr. Anadolu ve Çevresinde ORTAÇAĞ'ın editörü
Muradiye Öztaşkın, Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi
Mustafa Daş, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Nevra Necipoğlu, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nilgün Elam, Öğr. Gör. Dr., Anadolu Üniversitesi
Nilüfer Peker, Öğr. Gör. Dr., Başkent Üniversitesi
Nirva Yanıkbaca, Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi
Örgü Dalgıç, Dr., Amerikan Katolik Üniversitesi
Paul Magdalino, Prof. Dr., Koç Üniversitesi
Scott Redford, Prof. Dr., Koç Üniversitesi
Sema Doğan, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Suna Çağaptay, Yard. Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi
Şahin Kılıç, Ar. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi
Turhan Kaçar, Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi
Yalçın Mergen, Öğr. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Yaman Dalanay, Doktora Öğr., Oxford Üniversitesi
Yasemin Bağcı, Doktora Öğr., Amsterdam&Leiden Üniversitesi
Zeliha Demirel Gökalp, Yard. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Zeynep Ahunbay, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: