Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων απέναντι στο ερώτημα της ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ., 1974-1979 : από τη μεταπολίτευση στην υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης

Η διπλωματική εργασία του Χρήστου Τσάκα  στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Νεώτερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσπαθεί να εξετάση την δημόσια τοποθέτηση του ΣΕΒ απέναντι στην προοπτική ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ από την πτώση της Χούντας μέχρι την υπογραφή της προσχώρησης το 1979. Το κεντρικό ερώτημα αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική του ελληνικού καπιταλισμού. Πρόκειται για ένα πολύ επίκαιρο ερώτημα. διαβάστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

πόσοι μας διάβασαν: